Pravidla akce GUARANTEE 42 JVC TV

Službu GUARANTEE 42 JVC TV poskytuje společnost ETA a. s. Se sídlem: Praha 8 – Křižíkova 148/34, Karlín, PSČ: 186 00 IČ: 275 44 001, DIČ: CZ27544001 Sp. zn.: B 17862 vedená u MS v Praze, výhradní dovozce spotřební elektroniky značky JVC, nad rámec zákonné záruky, v období od 25. do 42. měsíce od zakoupení zboží u prodejce. GUARANTEE 42 JVC TV končí bez dalšího uplynutím lhůty, tedy posledním dnem 42. měsíce následujícího po uzavření kupní smlouvy.

  • Služba GUARANTEE 42 JVC TV se poskytuje na LED a OLED televizory. Platnost služby GUARANTEE 42 JVC TV je u daného výrobku vyznačena. Na prodejních místech podá informaci o platnosti služby GUARANTEE 42 JVC TV , obsluhující personál
  • Nárok na tuto službu nevzniká automaticky po zakoupení zboží, ale je podmíněno aktivací této služby spotřebitelem na webových stránkách www.jvc-tv.cz .
  • Aktivaci služby GUARANTEE 42 JVC TV provede spotřebitel na webových stránkách www.jvc-tv.cz tím, že pravdivě vyplní elektronický formulář. Data zapsaná do tohoto formuláře se uloží do certifikátu GUARANTEE 42 JVC TV, který si spotřebitel vytiskne. Předložení Certifikátu spolu s nákupním dokladem je podmínkou při uplatnění a řešení reklamace GUARANTEE 42 JVC TV.
  • Aktivace služby musí být na webových stránkách www.jvc-tv.cz provedena nejpozději v termínu do 30 dnů od zakoupení zboží. Rozhodné datum nákupu je uvedeno na prodejním dokladu.

UPLATNĚNÍ GUARANTEE 42 JVC TV – ŘEŠENÍ REKLAMACE

1. Uplatnění GUARANTEE 42 JVC TV je možné pouze v prodejně, kde spotřebitel výrobek zakoupil nebo v autorizovaném servisu.

2. Při reklamaci je nutné doložit:

  • Tištěnou verzi certifikátu, který spotřebitel získal při registraci GUARANTEE 42 JVC TV
  • Řádný prodejní doklad k výrobku
  • Reklamovaný výrobek

3. Podmínky uplatnění GUARANTEE 42 JVC TV nejsou shodné s podmínkami záruční doby dle Občanského zákoníku, ale řídí se těmito Obchodními podmínkami GUARANTEE 42 JVC TV .

V případě potíží při registraci nebo při reklamaci, se obracejte na zákaznické centrum.

Tel: 577 055 055, e-mail: info@jvc-tv.cz

* Záruka GUARANTEE 42 JVC TV platí pouze ve vybraných prodejnách, obchodních řetězcích a internetových obchodech. Informujte se u svého prodejce!

Kde koupit JVC