Postup při reklamaci

Televizory s úhlopříčkou do 49“ – Výrobek můžete reklamovat u svého prodejce nebo v některém ze smluvních servisů. Seznam servisů naleznete zde.

Televizory s úhlopříčkou 49“ a vyšší – Na opravy těchto výrobku můžete využít službu HOME SERVICE. Požadavek na opravu je nutné nejprve evidovat prostřednictvím infolinky JVC. Prosím postupujte dle níže uvedeného

  1. Před nahlášením reklamace si prosím pozorně přečtěte podmínky pro provádění služby HOME SERVICE zde a připravte si následující informace:
    1. Typ televizoru
    2. Výrobní číslo televizoru
    3. Fakturu nebo nákupní doklad, kterým byl výrobek pořízen
  2. Kontaktuje infolinku HOME SERVICE JVC TV 577 055 333. Obsluha infolinky provede na základě vašich údajů registraci opravy.
  3. Do 2 pracovních dnů vás bude kontaktovat servisní středisko a dohodne s vámi termín opravy.

Kde koupit JVC